Epilepsija: Stigma zbog bolesti gora od samih napadaja