Kad je zdrav, čovjek ima tisuću želja, a kad je bolestan samo jednu - da što prije ozdravi