Prijatelji životinja apeliraju: "Životinje nisu za pod bor"