Pretjerana toplina i pregrijanost kože uzrokuju njeno pucanje