L'Oreal i dm u zajedničkoj inicijativi potiču svoje kupce na uštede i zaštitu okoliša