Način prehrane jedan je od razloga zbog kojeg nemaš jaku i gustu kosu