Prehrana bez glutena povećava rizik izloženosti teškim metalima poput arsena i žive