Psihopatološka pozadina sado - mazo seksa i tko im je skloniji