Zbog boravka u sauni ćeš biti opuštena, ali i ojačati imunitet