Ovi signali pokazuju da tvome organizmu nedostaju vitamini