Test sa zijevanjem: U 30 sekundi možeš otkriti ima li netko obilježe psihopata