Čokolada od devinog mlijeka preporučuje se dijabetičarima