Ljubav stvara ovisnost kao i droga i jednako je se teško osloboditi