Nedostatak ljubavi i stres utječu na pojavu ovih simptoma