Dobrobiti kefira i osobe koje ga ne smiju konzumirati