Rak želuca: U kojoj mjeri H. pylori utječe na njegov nastanak i drugi faktori rizika